Ngửi

“Tôi ngửi thấy mùi thịt chó
Khi vào bếp thấy củ riềng
Ngửi thấy mùi thời gian rữa
Khi dần mất những thiêng liêng
Tôi ngửi thấy mùi ai khóc
Khi vô tình nhìn vào gương
Ngửi thấy mùi tương lai chín
Khi gieo máu xuống con đường
Tôi ngửi thấy mùi ánh sáng
Khi vò khe khẽ đêm thâu
Ngửi thấy mùi mâu thuẫn đắng
Khi tôi và tôi khác màu
Tôi ngửi thấy mùi tiềm thức
Khi không còn thấy mùi gì
Nó ứa mùi em thật khẽ
Cho dù em đã ra đi…”
– Nguyễn Thế Hoàng Linh –
Advertisement

Chuyện chẳng lành

Gần đây gặp chuyện chẳng lành
Trong lòng như có chiến tranh mịt mờ
Nhạc thì nghe loại rất thơ
Thơ thì đọc loại vẩn vơ mơ màng
Đêm thì cứ thích lang thang
Ngày thì đã bớt dễ dàng tập trung
Nhiều khi cũng muốn nổi khùng
Muốn đi, đi tuốt, chẳng dừng, có sao?
Trắc nghiệm tâm lý ào ào
Lại xem Youtube: flirt sao cho thành…
Gần đây gặp chuyện chẳng lành
Lỡ quên cái áo trên cành hoa sen.